ภาษา

รับสมัครตำแหน่งงาน Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)

จำนวนสมัคร

2

แบ่งปัน

 1.  อายุ 30 ปีขึ้นไป 
 2.  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 4. มีความซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบ
 5.  ประสบการณ์ในงานบริหารการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 6.  มีความคิดสร้างสรรค์และสรรหาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
 7. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office : Word, Excel, Power Point ได้ดี

ลักษณะการทำงาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 1. กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ทางการตลาด วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีแก้ไข ดำเนินการผลักดันยอดขายตามแผนที่กำหนด วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าของบริษัทฯ
 2. ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายแก่สินค้าของบริษัทฯ
 3. ขยายและเพิ่มลูกค้าใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 4. หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเข้าหน้าที่ขาย
 5. ทำการฝึกอบรมและให้ความรู้ในตัวสินค้า แก่เจ้าหน้าที่ขาย หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

                ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

สวัสดิการ

                เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท  + สวัสดิการบริษัท

การติดต่อ – สอบถามการสมัครงาน

 • โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ 086 342 0373  คุณวารุณี  เที่ยงคำ (ผู้จัดการแผนกบุคคล)
 • ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน
 • ส่งจดหมายแนะนำตัวมาที่  warunee1973@hotmail.com
 • สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง

ที่อยู่ บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

52/1 ซ.ลาดพร้าว83 (จิตย์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รับสมัครตำแหน่งงาน Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)