ภาษา

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงาน หัวหน้าทีมขาย บัตรเครดิตและสินเชื่ออิสระทั่วประเทศ

จำนวนสมัคร

15

แบ่งปัน

 1. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา
 2.   เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3.  บุคลิกภาพดี , มนุษย์สัมพันธ์ดี
 4. มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าทีม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 5. รักความก้าวหน้า มีความกระตือรือร้น
 6. ชอบงานท้าทายที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามีความคิดริเริ่ม และมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 7. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน

               ทั่วประเทศ

ลักษณะการทำงาน ตำแหน่ง หัวหน้าทีมขาย

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

 1. สรรหาพนักงานขายที่มีศักยภาพ
 2. อบรมพนักงานขายให้ทราบเกียวกับสินค้า และบริษัท อย่างละเอียด
 3. กระตุ้นทีมงานขายให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง และวางแผน Incentive เพื่อการเติบโตของทีมอย่างต่อเนื่อง
 4. แจ้งข้อมูลข่าวสาร Up-Date ให้กับทีมงานอย่างต่อเนื่อง และทันเวลา
 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในทีมงานขาย
 6. ประสานงานภายใน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพงานก่อนเข้าระบบอย่างถูกต้อง
 7. บริหารยอดขายของทีมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และทำรายงานเสนอหัวหน้างาน

 

               

สวัสดิการ ตำแหน่ง หัวหน้าทีมขาย

                ค่าคอมมิชชั่น ,  ผลตอบแทนสูง , ค่าบริหารตามยอดวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ 

การติดต่อ – สอบถามการสมัครงาน

 • โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ 086 342 0373  คุณวารุณี  เที่ยงคำ (ผู้จัดการแผนกบุคคล)
 • ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน
 • ส่งจดหมายแนะนำตัวมาที่  warunee1973@hotmail.com
 • สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง

 

ที่อยู่ บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

52/1 ซ.ลาดพร้าว83 (จิตย์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน

หัวหน้าทีมขาย

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงาน หัวหน้าทีมขาย บัตรเครดิตและสินเชื่ออิสระทั่วประเทศ