ภาษา

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ Programmer

จำนวนสมัคร

1

แบ่งปัน

 1. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 2. เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 35 ปี
 3. ออกแบบพัฒนาโปรแกรมได้ทั้ง Application , Web Application, Mobile Application
 4. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB, C#, JAVA, PHP, JSP, HTML, JavaScript, AJAX ได้ดี
 5. สามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle, SQL Server, MySQL , Access ได้ดี
 6. สามารถใช้โปรแกรม MS Visual Studio, MS Office, Edit plus, Dreamweaver ได้ดี
 7. มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และระบบ Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
 9. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และตรงต่อเวลา
 10. มีความสามารถตรงสายงาน
 11. หากมีภูมิลำเนาอยู่แถวลาดพร้าว & มีประสบการณ์ระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

                ลาดพร้าว 83 (ซอยจิตย์อารีย์) หลังชายคาพักกาย

ลักษณะการทำงาน

 • เขียน Program
 • ออกแบบพัฒนาโปรแกรมได้ทั้ง Application , Web Application, Mobile Application
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB, C#, JAVA, PHP, JSP, HTML, JavaScript, AJAX ได้ดี
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle, SQL Server, MySQL, Access ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Visual Studio, MS Office, Edit plus, Dreamweaver ได้ดี

สวัสดิการ

                เงินเดือนประจำ (25,000) + สวัสดิการบริษัท

การติดต่อ – สอบถามการสมัครงาน

 • โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ 086 342 0373  คุณวารุณี  เที่ยงคำ (ผู้จัดการแผนกบุคคล)
 • ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน
 • ส่งจดหมายแนะนำตัวมาที่  warunee1973@hotmail.com
 • สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง

ที่อยู่ บริษัท เวบแพกกรุ๊ป จำกัด

52/1 ซ.ลาดพร้าว83 (จิตย์อารีย์) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน

โปรแกรมเมอร์ Programmer

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ Programmer